ایمپلنت tiologic

تایولوژیک اس تی پیشرفته ترین نسل از سری ایمپلنت های تایولوژیک آلمان می باشد که در سال ۲۰۱۳ به بازار عرضه گردید.

بررسی ویژگی های تایولوژیک اس تی باتوجه به طراحی داخلی و خارجی:

طراحی خارجی
شکل ظاهری و ابعاد رزوه های ایمپلنت تایولوژیک آلمان توسط آنالیزFEM، توسط دانشگاه بن آلمان مورد آزمایش قرار گرفته است. این آنالیز میزان آسیب های استخوان که براثر فشار های وارده به ایمپلنت حادث می‌شود را اندازه گیری و به صورت سه بعدی نمایش می‌دهد.


ایمپلنت آلمانی تایولوژیک دارای طراحی خارجی cylindrical_ conical می‌باشد که باعث شده ایمپلنت تایولوژیک دارای بیشترین توزیع متناسب نیرو در استخوان را داشته باشد و موجب می‌شود که کمترین فشار وارده به استخوان تجربه شود.

ایمپلنت تایولوژیک با داشتن rounded apexاحتمال آسیب زدن به sinus , nerve را به صفر می رساند.
سطح پوششی سیقلی قسمت platform ایمپلنت دارای اندازه۰/۳mm می‌باشد که متناسب باعرض بایولوژیک می‌باشد
طراحی (نسل دوم)رزوه ها تایولوژیک ST باعث شده که اسئواینگرشین وپایداری اولیه بهتر صورت گیرد.
درمنطقه spongyاستخوان به صورتprogressive courseمی‌باشد.
طراحی رزوه ها به گونه ای می‌باشد که بهترین حالت توزیع نیرو در استخوان اتفاق بیفتد.


طراحی داخلی
طراحی داخلی ایمپلنت تایولوژیک به صورت سیلندری و با کانکشن جدید و پیشرفته پنتا استاپ می باشد. دو آزمایش مهم بر روی این ابعاد ایمپلنت صورت گرفته یکی انالیز FEM و دیگری تست فیزیکی (مواد) به وسیله انستیتو فرانهافر آلمان بر مبنای ایزو ۱۴۸۰۱٫
این آزمایشات نشان می دهد که بهینه ترین توزیع نیرو در این طراحی اتفاق می افتد