ایمپلنت nobel biocareاین ایمپلنت براى اولین بار در سوئد و توسط پرفسور برنمارک معرفى شد، بعدها نسل جدید آن با انجام تغییرات و اصلاحاتى بنام نابل بایوکر به بازار وارد شد.

بعدها این سیستم توسط آمریکایى ها خریدارى شد و امروزه به عنوان یک برند آمریکایى محسوب مى شود.

میزان موفقیت این سیستم بسیار بالا بوده و درحال حاضر جزء بهترین و موفق ترین سیستم هاى ایمپلنت محسوب مى شود
اما در ایران در سال های اخیر به دلیل بالا رفتن قیمت و بعضی مشکلات فعالیت آن کمتر شده که امیدورایم پس از بهبود شرایط فعلی باز حضور پررنگ این برند را در عرضه رقابت شاهد باشیم.