سه شنبه, ۱۱ اردیبهشت,۱۳۹۷

سفر علمی تفریحی پاریس تیـــــر97

با خرید ایمپلنت پاریس مهمان ما باشید

2350 یوور شامل:

دعوتـــــــــــــنـامه

ویــــــزا

یک هفته اقــامت در هتــــل 5 ستـــــاره پـــــــاریس

بازدیــــد از بـــرج ایـــــــــــفل

آموزش ایمپـــــــــــــلنت

صبحـــــانه

مــــوزه لـــوور

شـــانـــزه لیـــزه

لادفـــانس

مونـــمارت

و کلیــــسایsacrede coeur

implant iDi

DIAR TAJHIZ
Farhad Haddadi
Tel: +982124816
Ext: 114 +982122412909
Mobile: +989125937319
Web: www.dirtajhizat.com
Email: f.haddadi@diartajhiz.com

ثبت نظر